Free Joomla Templates

 

Zasady zamawiania w ?owiczance:

* Minimalne zamwienie 500eur netto.

* P?atno?? gotwk? przy dostawie.

* Przy odbiorze w?asnym i p?atno?ci gotwk? - 5% zni?ki od ca?ego zamwienia.

* Odbir w?asny po wcze?niejszym telefonicznym umwieniu si?.

* Zamwienia mailowe lub fax b?d? realizowane w ci?gu 72 godzin.

* Telefoniczne zamwienie b?d? realizowane w ci?gu 5 dni roboczych.

* Przy zamwieniu faxem lub mailem prosz? podawa? nr artyku?u.

* Uszkodzenia i braki. Dostarczone zamwienia powinny by? kontrolowane przy dostawie. Po podpisaniu faktury lub dokumentu dostawy klient
potwierdza, ?e towar otrzyma? zgodnie z zamwieniem oraz wszelkie reklamacje nie s? mo?liwe.Ewentualne inne reklamacje powinny by? zg?oszone pisemnie lub mailowo w ci?gu 7 dni od dostawy.

* Zwracane skrzynki musz? by? posortowane. Nieposortowane butelki w skrzynkach nie b?d? przyjmowane.

 

 

Aktualna gazetka

 min

Designed by Business wordpress themes and Party poker review.