Free Joomla Templates
PDF

onsKiedy Emilia Kucharczyk w 2003 roku przyjecha?a do Holandii wiedzia?a jedn? rzecz na pewno : chcia?a zosta? przedsi?biorc?! W Holandii by?y wtedy trzy polskie sklepy i to naprowadzi?o j? na pomys?. Otworzy?a dwa supermarkety i jednocze?nie rozpocze?a hurtow? sprzeda? polskiego piwa i artyku?w spo?ywczych. Nazwa firmy ?owiczanka powsta?a od miejscowo?ci, z ktrej pochodzi Emilia. Dzisiaj nazwa ?owiczanka jest rozpoznawalna w?rd wi?kszo?ci odbiorcw polskich produktw w Holandii i Belgii. Klientami ?owiczanki s? hurtownie, supermarkety, polskie sklepy, snackbary, bary i sklepy nocne. Czy chodzi o artyku?y spo?ywcze, piwo, napoje czy mro?onki - towar rozwozimy po ca?ym kraju. Odbir w?asny - po uprzednim umwieniu si? w naszym magazynie w De Meern jest rwnie? mozliwy.

 

Aktualna gazetka

 min

Designed by Business wordpress themes and Party poker review.